Scottish Freshwater Pearl 'Amethyst Spray' Brooch

  • Sale
  • Regular price £1,640.00


Scottish Freshwater Pearl 9ct Yellow Gold 'Amethyst Spray' Brooch